معرفی رتبه 1 آزمون وکالت سال 1395 - کانون گیلان 27 فروردین 96
طناز میردامادی رتبه 1 کانون گیلان در سال 1395

سامانه دانشجویان

توجه: شناسه همان شماره موبایل و رمز عبور همان شماره شناسنامه می باشد